Keller, Вашият партньор за Геотехнически Инженеринг и Фундиране Вибро технологии за заздравяване на почви и фундиране Укрепване на изкоп с въжени анкери тип Keller Сондажни пилоти (с обсаждане, с непрекъснат шнек-CFA, изливни изместващи пилоти) Геоложки изследвания, динамична пенетрация, ядково сондиране Струйна циментация на почви - Jet Grouting Дренажи (wick drains), инжектиране на разтвори за заздравяване под плочи Укрепяване на откоси с торкрет, почвени гвоздеи и анкери Дълбоки сондажи за геотермална енергия, измервателни инструменти или кладенци Изпитване носеща способност на пилоти Инжектиране с ниско налягане за уплътняване при язовири стени Въжен анкер тип Keller за различни видове укрепителни конструкции Инжекционно сондиране за компенсиране на слягането Осигуряване стабилност чрез микро пилоти

Keller

Keller, Вашият партньор за Геотехнически Инженеринг и Фундиране в България

Ние работим за Вас, Моля свържете се с нас!

Keller Grundbau Ges.mbH

RNDr. Gustáv Mosendz
KELLER Managing Director Eastern Europe
Hraničná 18 AB6
821 05 Bratislava, Slovakia
Tel. + 421 2 3255 3200 · Fax + 421 2 4341 1015
Mobil + 421 903 711 499
g.mosendz@keller-slovakia.sk

Услугите, които Ви предлагаме

  • Заздравяване на почви – Вибро технологии
  • Укрепяване на изкопи
  • Фундиране на нови сгради и съоръжения
  • Саниране на фундаменти
  • Повдигане на сгради
  • Понижение, дрениране на подземни води

www.kellergrundbau.bg

  • Информация за Keller
  • Информация за нашите технологии
  • Изпълнени обекти в България
Име на обект Използвана технология Година Изтегли
Заздравяване на земната основа за фундиране на измервателни системи при Пирс 1 и Пирс 3 на ПТ “Росенец”, гр. Бургас Вибро чакълени колони 2012 (english/англ.)
Проект за фундиране на вятърни турбини за ветро паркове Соколово и Тригорци, обл. Добрич Вибро бетонни колони 2012
Заздравяване на земна основа за инфраструктурата на Дунав мост 2, гр. Видин Вибро чакълени колони;
Вибро бетонни колони
2011 (english/англ.)
Keller